Overslaan naar hoofdinhoud
zoeken
Mise à jour le 20 juli 2023 à 10:49 am

Cn overeenstemming met de bepalingen van artikel 6 III-1 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 inzake vertrouwen in de digitale economie, is deze website eigendom van de Universiteit van Frans Guyana. Door deze site te bekijken, wordt u een gebruiker van de site van de Université de Guyane. Door gebruiker te worden, accepteert u alle wettelijke informatie die hieronder wordt beschreven.

Uitgever

Universiteit van Guyana
Campus Troubiran
BP 20792
97337 CAYENNE Cedex
Telefooncentrale: 05 94 29 79 10

Directeur van publicatie :
De heer Laurent LINGUET, voorzitter van de Universiteit van Guyana.

Hoofdredacteur :
Afdeling communicatie.

Hosting

De site wordt gehost door de Digitale Afdeling van de Universiteit van Guyana.

Systemen :
Linux Debian

Geregisseerd door

Érick LOITIERE, webmaster aan de Universiteit van Guyana

Technologieën :
NGINX + MariaDB | WordPress

Geschreven door :
Mevrouw Cécile MANDE DESBIENDRAS belast met communicatie aan de Universiteit van Guyana

Foto's

Érick LOITIERE
Nathanaël HO-FONG-CHOY
Jean-Michel ANDRE
Adobe voorraad

Gebruiksvoorwaarden

Raadpleging van deze site is toegestaan voor privégebruik van de gebruiker. De verstrekte informatie dient uitsluitend ter informatie en is niet gegarandeerd vrij van fouten. Als u een onregelmatigheid op deze site opmerkt, nodigen wij u uit dit te melden door een e-mail te sturen naar webmaster.

Door u toegang te verschaffen tot deze service, wordt u ervan op de hoogte gesteld dat het gebruik van het internet de naleving vereist van een reeks wetten die u belooft niet te overtreden, en in het bijzonder met betrekking tot auteursrecht, computerfraude, de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de bescherming van het individu en privacy.

De links op de pagina's van deze site kunnen de gebruiker leiden naar sites die niet afhankelijk zijn van de Universiteit van Guyana. De Universiteit Guyana wijst alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van sites waarvan zij niet de uitgever is en die toegankelijk zijn via hyperlinks. Elke site die zijn hypertextverwijzingen wil verbieden of beperken, kan de Universiteit van Frans Guyana verzoeken de links die naar hem zijn gemaakt geheel of gedeeltelijk te verwijderen.

Wat de databases betreft, is de Universiteit van Guyana gekant tegen elke extractie en/of kwalitatief of kwantitatief substantieel gebruik van de elementen die ze bevatten door het gebruik van hyperlinks krachtens artikel L.341-1 van de Franse Code de la Propriété Intellectuelle.

Intellectueel eigendom

Een koppeling tot stand brengen
Elke openbare of particuliere site mag zonder voorafgaande toestemming een link plaatsen naar de informatie die gepubliceerd is op www.univ-guyane.fr

Het maken van hyperlinks naar de websites van de Universiteit van Guyana is vrij, mits dit de materiële of morele belangen van het ministerie niet schaadt en er geen verwarring ontstaat over de bron van de diensten en/of inhoud.

Openbare gegevens die in het bezit zijn van of geproduceerd zijn door de Universiteit van Guyana en die niet onder de voorgaande artikelen vallen, worden standaard beschikbaar gesteld onder de voorwaarden van de open licentie.

Merken
De logo's die op de site staan, zijn geregistreerde merken bij het INPI en zijn als zodanig beschermd door industriële eigendomsrechten. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze handelsmerken of logo's uit elementen van de site zonder de uitdrukkelijke toestemming van de administratie is daarom strikt verboden en vormt een inbreuk in de zin van de wet op het intellectuele eigendom.

Persoonlijke gegevens en nominatieve informatie

De Universiteit van Guyana respecteert de bepalingen ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, de bescherming van persoonsgegevens en het vrije verkeer daarvan, alsmede de communautaire richtlijn nr. 95/46 en wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en vrijheden.

De Universiteit van Guyana heeft de verklaringsprocedures met betrekking tot de implementatie van de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bij de Commission Nationale Informatique et Libertés uitgevoerd.

Gebruikers worden hierbij geïnformeerd dat zij, in overeenstemming met de artikelen 38, 39 en 40 van de Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens nr. 78-17 van 6 januari 1978, het recht hebben op toegang tot en rectificatie en verwijdering van alle persoonlijke gegevens die over hen worden bewaard. Schriftelijke verzoeken moeten naar het volgende adres worden gestuurd:

Werknemers

Afdeling Personeelszaken
Universiteit van Guyana
Campus Troubiran
BP 20792
97337 CAYENNE Cedex

Studenten

Scholing [+ component]
Universiteit van Guyana
Campus Troubiran
BP 20792
97337 CAYENNE Cedex

Toegankelijkheid van de site

De communicatieafdeling (com) besteedt bijzondere aandacht aan de kwaliteit van het ontwerp van de website. www.univ-guyane.fr zodat het door iedereen gebruikt kan worden, ongeacht hun situatie. Het verplicht zich te voldoen aan RGAA (Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité) versie 4.

Menu sluiten
nl_NL_formalNederlands (Formeel)