Overslaan naar hoofdinhoud
zoeken
Mise à jour le 15 januari 2024 à 08:43 am

Domein: Technologie.
Vermelding : Elektrotechniek en industriële informatica.
Cursus : Elektriciteits- en energiebeheer (EME)
Natuur :  Initiële opleiding die tot een graad leidt en sandwichcursussen vanaf het 2e jaar.
Uitgangsniveau : BAC + 3 (180 ECTS).
Locatie: Kourou.
RNCP-bestand : 35407
Meer informatie https://but-geii.fr/

Doelstellingen

Het doel van de Universitaire Bachelor of Technology (BUT GEII) is om middenmanagers op te leiden die in staat zijn om elektrische installaties op te zetten en te beheren, vaste of on-board elektronische borden te ontwerpen, produceren, programmeren en onderhouden (auto-, vliegtuigelektronica, robotica, enz.), en industriële processen te automatiseren en te controleren. Afgestudeerden kunnen ook industriële computernetwerken beheren en onderhouden, en informatieverwerkings- en transmissiesystemen analyseren en ontwikkelen.

Het doel van de BUT GEII is om in zes semesters managers op te leiden met sterke professionele vaardigheden en een brede technologische cultuur, die ook vertrouwd zijn met de interdisciplinaire aspecten van het beroep, zoals team- en projectmanagement.

Doelvaardigheden

Doelvaardigheden

Het doel van het Elektriciteits- en Energiemanagement (ÉMÉ) programma is om studenten in staat te stellen om teams van technici te leiden en samen te werken met ingenieurs in de ontwerp-, test- en implementatiefasen, om de productie van elektrische energieconversiesystemen te controleren en om deel te nemen aan onderhoudsprocessen. Deze opleiding stelt afgestudeerden in staat om te werken in sectoren die te maken hebben met de productie en distributie van elektrische energie, industriële elektrische installatie, stads- en spoorwegvervoer, geëlektrificeerde voertuigen, de marine, lucht- en ruimtevaart, de betrouwbaarheid van industriële systemen, elektromechanische omvormers en vermogenselektronica, opslag van elektrische energie, industriële of humanoïde robots, drones, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.

Met de opleiding Elektriciteit en energiebeheer nemen studenten deel aan de digitale transformatie van bedrijven en de energietransitie naar de wereld van morgen (industrie van de toekomst, smart grid, smart city)!

Disciplinaire vaardigheden

Vakspecifieke vaardigheden

Competentie 1: Ontwerp het GEII-deel van een systeem. Door te kiezen voor een holistische aanpak met technologische innovaties in lijn met de strategie van het bedrijf om aan de behoeften van de klant te voldoen. Door alle benodigde documenten te produceren voor de klant en de verschillende dienstverleners. Door op de juiste manier te communiceren met de verschillende spelers voor en tijdens de ontwerpfase.

Vaardigheid 2: Controleert het GEII-gedeelte van een systeem. Door rekening te houden met specifieke materiële, regelgevende en contextuele vereisten. Door een test- en evaluatieplan uit te voeren, met het oog op kwalitatieve en corrigerende analyse. Rekening houden met de economische, milieu- en regelgevingsaspecten van het bedrijf.

Vaardigheid 3: Een systeem in operationele staat houden. Door proactief te communiceren met de verschillende belanghebbenden. Door een holistische aanpak te hanteren waarin nieuwe technologieën en digitale transformatie worden geïntegreerd

Vaardigheid 4: Installeert een energieproductie-, conversie- en beheersysteem geheel of gedeeltelijk.  Door upstream-, downstream- en cross-functionele klantenondersteuning te garanderen als onderdeel van een kwaliteitsbenadering. Door te voldoen aan normen en regelgevende beperkingen met betrekking tot stroom en verlichting, ook in een internationale context.

Toelating

Toelating

Aanwervingsniveau : Bac (toegang 1tijdperk jaar) en Bac+2 (toegang 2th of 3th jaar)

Toegankelijk in :  basisopleiding (1tijdperk en 2th jaar), sandwichcursussen (3th jaar).

Vereiste opleiding :
Beschikken over een van de volgende kwalificaties:

 • Technologische baccalaureaten (STI2D enz.)
 • Algemene baccalaureaten
 • Toelating is mogelijk via validatie van eerdere leerervaringen (VAE) of validatie van professionele en persoonlijke ervaring (VAPP).

Toelatingseisen :
Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun sollicitatiedossier, waarin rekening wordt gehouden met hun motivatiebrief, eerste- en eindrapporten, beoordelingen door het schoolhoofd en/of de hoofdleraren, en de motivaties van de kandidaten zelf, om te beoordelen of ze in staat zijn om een echt commercieel profiel te verwerven. Het onderzoek van de dossiers van de kandidaten wordt aangevuld met een motivatiegesprek, en een test in basiswiskunde en elektronica is verplicht.

Registratieformulier:
Uiterste datum voor inschrijving: midden april (Parcoursup-sessie)
Eerste selectie van sollicitaties en motivatiegesprekken: midden mei (Parcoursup-sessie)
Mededeling van toelatingsresultaten: begin juni (Parcoursup-sessie)
Registratie (na bac resultaten): begin juli
Cursussen beginnen begin september

Kandidaten kunnen ook een open sollicitatie indienen buiten Parcoursup om. Deze moeten worden gericht aan het hoofd van de afdeling Marketingtechnieken van het IUT Kourou.

Programma

Programma

Semester 1

EU 1.1 - Ontwerpen van het engineering ontwerpdeel van een systeem - Niveau 1: Uitvoeren van een deelontwerp met integratie van een projectaanpak (15 ECTS)

EU 1.2 - Het GEII-deel van een systeem verifiëren - Niveau 1: De vereiste tests en metingen uitvoeren om een systeem te verifiëren (15 ECTS)

Semester 2

EU 1.1 - Ontwerpen van het engineering ontwerpdeel van een systeem - Niveau 1: Uitvoeren van een deelontwerp met integratie van een projectaanpak (15 ECTS)

EU 1.2 - Het GEII-deel van een systeem verifiëren - Niveau 1: De vereiste tests en metingen uitvoeren om een systeem te verifiëren (15 ECTS)

Semester 3

EU 3.1 - Het ontwerp van het technisch ontwerpgedeelte van een systeem - Niveau 2: Ontwerp een systeem door de voorgestelde oplossingen betrouwbaar te maken (10 ECTS)

EU 3.2 - Het GEII-deel van een systeem verifiëren - Niveau 2: Een testprotocol implementeren om de werking van een systeem te valideren (8 ECTS)

EU 3.3 - Het GEII-deel van een systeem onderhouden - Niveau 1: Ingrijpen in een systeem om een onderhoudsoperatie uit te voeren (5 ECTS)

EU 3.4 - Implementatie van het GEII-deel van een systeem - Niveau 1: Produceer een systeem door een kwaliteitsaanpak te implementeren in overeenstemming met het productiedossier (7 ECTS)

Semester 4

UE 4.1 - Ontwerp het technische deel van een systeem - Niveau 2: Ontwerp een systeem door de voorgestelde oplossingen betrouwbaar te maken (10 ECTS)

EU 4.2 - Het GEII-deel van een systeem verifiëren - Niveau 2: Een testprotocol implementeren om de werking van een systeem te valideren (8 ECTS)

EU 4.3 - Het GEII-deel van een systeem onderhouden - Niveau 1: Ingrijpen in een systeem om een onderhoudsoperatie uit te voeren (5 ECTS)

UE 4.4 - Implementatie van het GEII-deel van een systeem - Niveau 1: Een systeem produceren door een kwaliteitsbenadering te implementeren in overeenstemming met het productiedossier (7 ECTS)

Semester 5

UE 5.1 - Het GEII-deel van een systeem ontwerpen - Niveau 3: Een systeem ontwerpen door een selectieve aanpak te hanteren bij de technologische keuzes.

UE 5.2 - Het GEII-deel van een systeem verifiëren - Niveau 3: Een procedure ontwikkelen die een kwaliteitsbenadering integreert om de werking van een systeem te valideren.

EU 5.3 - Het technisch ontwerpgedeelte van een systeem onderhouden - Niveau 2: Een onderhoudsstrategie implementeren om een optimale werking te garanderen

EU 5.4 - Het GEII-deel van een systeem implementeren - Niveau 2: Interactie met de verschillende betrokken spelers, van het opstellen van het protocol tot de installatie, met het oog op een kwaliteitsaanpak.

Semester 6

UE 5.1 - Het GEII-deel van een systeem ontwerpen - Niveau 3: Een systeem ontwerpen door een selectieve aanpak te hanteren bij de technologische keuzes.

UE 5.2 - Het GEII-deel van een systeem verifiëren - Niveau 3: Een procedure ontwikkelen die een kwaliteitsbenadering integreert om de werking van een systeem te valideren.

EU 5.3 - Het technisch ontwerpgedeelte van een systeem onderhouden - Niveau 2: Een onderhoudsstrategie implementeren om een optimale werking te garanderen

EU 5.4 - Het GEII-deel van een systeem implementeren - Niveau 2: Interactie met de verschillende betrokken spelers, van het opstellen van het protocol tot de installatie, met het oog op een kwaliteitsaanpak.


Stage

Twee stages van in totaal 22 weken vormen een belangrijk onderdeel van de cursus, die studenten voorbereidt op zelfstandig werken.

Aan het einde van 2th jaar (BUT2 - semester 4) stelt een eerste verplichte stage van 8 weken studenten in staat om een of meer van de vaardigheden van de B.U.T. binnen een bedrijf te ontwikkelen.

Een stage aan het einde van de cursus (MAART 3 - semester 6) consolideert de verwerving van een of meer van de B.U.T.-vaardigheden binnen een bedrijf.

Tijdens deze twee periodes wordt elke student begeleid door een stagebegeleider van het bedrijf en gecontroleerd door een onderwijsbegeleider (educatieve tutor). Tijdens de stage wordt een verslag geschreven en gepresenteerd aan een jury.


Beoordelingsprocedures : Continu testen (CC)

Vacatures

Verdere studies

 • Ingenieursdiploma: INSA, IMT, POLYTECH,
 • Master in informatica, EEA (elektronica, elektrische energie, automatisering)

Carrièremogelijkheden

Technisch manager op het gebied van elektrotechniek en energie, elektronica en embedded systemen, industriële IT en automatisering (studies en ontwerp, installatiebeheer, onderhoud, kwaliteitscontrole en testen, enz.), technisch verkoopmanager, projectmanager, assistent-projectmanager, projectmanager, ontwikkelaar, project- of studiemanager, onderhoudsmanager, adviseur, consultant, assistent-ingenieur, testmanager, ontwerptechnicus, integrator.

Sectoren van activiteit

Houders van een B.U.T. GEII is in dienst bij alle bedrijven in de sectoren die onder de onderstaande ROME-codes vallen:

 • H1202 - Ontwerpen en tekenen van elektrische en elektronische producten
 • H1208 - Technische tussenkomst in automatiseringsstudies en ontwerp
 • H1209 - Technische ondersteuning bij elektronisch ontwerp en ontwikkeling
 • H1210 - Technische interventie in studies, onderzoek en ontwikkeling
 • I1302 - Installatie en onderhoud van geautomatiseerde systemen
 • I1304 - Installatie en onderhoud van industriële en bedrijfsuitrusting
 • I1305 - Elektronische installatie en onderhoud
 • H1504 - Technische interventie in elektrische en elektronische kwaliteitscontrole en testen
 • M1805 - Computerontwerp en -ontwikkeling
 • H2501 - Productiebeheer van elektrische en elektronische apparatuur

Neem contact op met

Hebt u vragen? Gebruik het onderstaande contactformulier.
Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Zodat we u een gepast antwoord kunnen geven:

1. Selecteer met aandacht voor uw ontvanger


2. Schrijf uw bericht zo precies mogelijk.


3. Vul alle verplichte velden in (*)

Onze trainingen

IUT

Technologisch Universitair Instituut Kourou

Beheer

De heer Idris SADLI
Directeur

directeur.iut@univ-guyane.fr
assistadminiut@univ-guyane.fr
-
Philippe Lier
Voorzitter van de Raad van Bestuur


Afdeling Civiele Techniek en Duurzame Bouw
De heer Ouahcène NAIT RABAH
05 94 29 75 18

Afdeling Elektrotechniek en Industriële Informatica
De heer Aïssa BENHAMOU
05 94 32 80 07

Afdeling Netwerken en Telecommunicatie
Mevrouw Marie COTHENET
05 94 32 80 08

Afdeling Maatschappelijke Carrière
De heer Christian CECILE
05 94 29 99 73

Afdeling Marketingtechnieken
De heer Abdoul-Ahad CISSE
05 94 29 99 82


Medewerker Bedrijfsrelaties
Mevrouw Nérisa VIRGILE
06 94 20 92 37

Dpts GEII en RT onderzoeken
Mevrouw Stéphanie GIPET
05 94 32 80 02

Scholing voor TC en CSpts
Mevrouw Cynthia CANAVY
05 94 29 99 73


Werkgerelateerde beroepsopleidingen - Kourou
Mevrouw Andréa CADELUS
05 94 32 80 09

Scholing voor beroepsopleidingen - Cayenne
Mevrouw Kelly GEORGIN
05 94 29 99 76

Menu sluiten
nl_NL_formalNederlands (Formeel)